Wyszukaj w katalogu

Polecane firmy
Cymex Klimatyzacja

Cymex Klimatyzacja

Alnor Systemy Wentylacji Sp. z o.o.

Alnor Systemy Wentylacji Sp. z o.o.

ELECTROLUX POLAND Sp.z o.o.

ELECTROLUX POLAND Sp.z o.o.

Poleć nas innym
Słownik
Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego (PLGBC)
Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego (PLGBC)

 jest organizacją pozarządową, zajmującą się promowaniem projektowania, budownictwa oraz użytkowania zgodnego z zasadami zrównoważonego rozwoju w całej Polsce. Misją PLGBC jest wywarcie pozytywnego wpływu na sektor budownictwa w Polsce poprzez promowanie i wdrażanie zasady potrójnej odpowiedzialności: środowiskowej, socjalnej i ekonomicznej.

Oficjalna strona: www.plgbc.org


Orły Polskiego Budownictwa
Orły Polskiego Budownictwa

to ogólnopolski konkurs budowlany organizowany przez Mazowieckie Zrzeszenie Handlu Przemysłu i Usług oraz firmę Europa 2000 Consulting Sp. z o.o., jest projektem, który na stałe wpisuje się w działania związane z promocją i wspieraniem przedsiębiorstw działających na polskim rynku budowlanym. Głównym celem konkursu, który doskonale służy rozwojowi branży jest propagowanie przedsiębiorstw z sektora budownictwa, tworzących budownictwo nowoczesne, bezpieczne i konkurencyjne. Firmy nagrodzone w tym konkursie są zarządzane w sposób zgodny z najwyższymi standardami, kierują się zasadami etyki oraz wykazują dużą dbałość o swoich pracowników i z pewnością mogą być wzorem do naśladowania.

Oficjalna strona konkursu: www.orlybudownictwa.plAnemostat
Anemostat

to nasada kończąca wentylacyjne urządzenie nawiewne, która umożliwia przepływ strugi powietrza w pożądany sposób. Wbudowany w anemostat ruchomy talerzyk precyzyjnie wyznacza kierunek nawiewu lub wywiewu powietrza. Wyróżniamy anemostaty sufitowe, szczelinowe i kołowe.Bioaerozol
Bioaerozol

tworzą występujące w powietrzu cząstki biologiczne, między innymi bakterie i mikrogrzyby. Jak wykazały badania epidemiologiczne, zbyt duże stężenie w powietrzu bakterii i grzybów może działać alergizująco. Astma czy alergiczny nieżyt nosa są często z tym związane i trudno jest tego uniknąć, ponieważ głównym źródłem bakterii w powietrzu mieszkań są zwykle sami domownicy (rozprzestrzeniają bakterie podczas kichania, mówienia czy kaszlu). Natomiast zarodniki grzybów dostają się do mieszkań ze środowiska zewnętrznego. Najbardziej typowe dolegliwości (jak wykazały przeprowadzone ankiety) to: przewlekły, nawracający katar, a następnie kaszel, ból gardła oraz ból głowy.


COP - Współczynnik wydajności chłodniczej
COP - Współczynnik wydajności chłodniczej

Współczynnik wydajności chłodniczej COP (ang. od Coefficient Of Performance) - stosunek mocy chłodniczej do mocy pobieranej przez urządzenie chłodnicze. Współczynnik wydajności chłodniczej (lub cieplnej) jest w praktyce wyraźnie uzależniony od temperatury otoczenia.W przypadku chłodziarek im wyższą temperaturę ma powietrze odbierające ciepło od skraplacza, tym sprawność układu jest mniejsza. W przypadku pomp ciepła im niższą temperaturę ma powietrze dostarczające ciepło do parownika, tym sprawność układu jest mniejsza.


Dwutlenek Węgla (CO2)
Dwutlenek Węgla (CO2)

w temperaturze pokojowej jest to bezbarwny, bezwonny i niepalny gaz, dobrze rozpuszczalny w wodzie i cięższy od powietrza (ok. 1,5 raza). Dwutlenek węgla jest produktem spalania  i oddychania. Jest wykorzystywany przez rośliny w procesie fotosyntezy. Tworzy się przy utlenianiu i fermentacji  substancji organicznych. Jako gaz cięższy od powietrza zbiera się w źle wentylowanych pomieszczeniach położonych najniżej, ścieląc się przy podłodze. W małych stężeniach nie jest trujący, w większych stężeniach dwutlenek węgla jest szkodliwy dla zdrowia a nawet zabójczy, a jego działanie powoduje powstawanie hiperkapni, a co za tym idzie kwasicy oddechowej i w następstwie obrzęku mózgu.
Gruntowy wymiennik ciepła
Gruntowy wymiennik ciepła

to urządzenie służące do wspomagania wentylacji  budynków  zwiększające ich komfort cieplny poprzez ujednolicenie temperatury  dostarczanego do budynku powietrza. W literaturze spotyka się też określenie "gruntowa / podziemna czerpnia powietrza". Urządzenie jest kanałem zakopanym w gruncie na niewielkiej głębokości, przez który przepływa powietrze zasysane do wentylacji.W gruntowym wymienniku ciepła wykorzystuje się dużą pojemność cieplną gruntu. W wyniku czego można zmniejszyć, (w stosunku do pobieranego bezpośrednio z atmosfery), wahania temperatury powietrza dostarczanego do budynku. Instalacja jest wykorzystywana do wstępnego ogrzewania (w zimie) lub chłodzenia (w lecie) powietrza wprowadzanego do budynków. Najczęściej jest to system połączony z wentylacją mechaniczną budynku i rekuperatorem, ewentualnie z wentylacją grawitacyjną wspomaganą kominem słonecznym.


Falownikowy układ sterujący FAUST
Falownikowy układ sterujący FAUST

to inteligentne sterowanie wentylacją. Układ ten pozwala utrzymywać dwie różne prędkości przepływów powietrza w kanałach wentylacyjnych odpowiednio w strefie dziennej i nocnej doby. Obie te prędkości przepływu, jak też czas trwania strefy dziennej i nocnej są określane i mogą być dowolnie zmieniane przez użytkownika. Na ograniczenia prędkości przepływu powietrza w nocy w budynkach mieszkalnych pozwalają przepisy Polskiej Normy PN-83 B-03430. Użycie układu Faust przynosi następujące korzyści: obniża poziom hałasu wytwarzanego przez wentylatory dachowe oraz obniża zużycie energii elektrycznej przez silniki wentylatorów. Układ Faust przeznaczony jest do obsługi do 5 wentylatorów dachowych.


Inverterowa Klimatyzacja
Inverterowa Klimatyzacja

to najnowsze osiągniecie w dziedzinie klimatyzacji. System wykorzystuje sprężarkę o zmiennej prędkości obrotowej, dostosowując ilość czynnika chłodniczego do potrzeb aktualnie panujących w pomieszczeniu celem odpowiedniego jego schłodzenia lub ogrzania. Sprężarka nie musi się często załączać i wyłączać. Powoduje to, że klimatyzatory z inverterem są bardziej ekonomiczne i efektywne w pracy niż tradycyjne, pracują znacznie ciszej i posiadają bardziej zaawansowane funkcje. Podstawowe zalety klimatyzatorów inverterowych: do 44% oszczędności energii w porównaniu z modelami tradycyjnymi, niższy poziom hałasu, nie powodują wahań temperatury, funkcja grzania możliwa do temp. zewnętrznej -15°, szybsze osiąganie pożądanej temperatury.


Jonizator
Jonizator

to urządzenie klimatyzacyjne, którego rolą jest neutralizacja jonów dodatnich zawartych w powietrzu i nasycenie powietrza jonami ujemnymi.Wybierz województwo
lub wybierz kategorię z listy:


Najnowsze firmy
ELECTROLUX POLAND Sp.z o.o.
ELECTROLUX POLAND Sp.z o.o.

Zobacz wizytówkę
INTERKLIMA Pogotowie Klimatyzacyjne
INTERKLIMA Pogotowie Klimatyzacyjne

Zobacz wizytówkę

Najbliższe targi i wystawy